SVENSK SYN - FÖR EN BÄTTRE VARDAG FÖR PERSONER MED SYNNEDSÄTTNING

Föreningen Svensk Syn bildades 2009 och är en sammanslutning av merparten av landets verksamma hjälpmedelsföretag inom området.

Svensk Syn verkar för att de som har problem med sin syn skall erbjudas bra och individutprovade hjälpmedel, bland annat vill föreningen vara ett stöd för syncentralernas verksamhet. Svensk Syn vill också arbeta för att de upphandlingar som görs blir bra och inte begränsar urvalet av hjälpmedel för den person som har nedsatt syn.

Nedan följer några citat från föreningens stadgar om föreningens syfte:

I ett dynamiskt samhälle och i en vital hjälpmedelsvärld finns utrymme för såväl enklare som mer avancerade lösningar. Via aktiv omvärldsbevakning och produktutveckling inom alla områden river vi tillsammans hinder för personer med synnedsättning som tidigare varit svåra eller till synes omöjliga att överbrygga. Detta är något som Svensk Syn kontinuerligt vill verka för.

Läs mer om Svensk Syn i vår folder

Nyheter:

Synmässor 2020 21 maj 2018

Svensk Syn planerar att anordna Synmässor i Stockholm, Göteborg och Malmö i mars 2020. Det blir två dagar i varje stad, den första dagen för alla intresserade och den andra för dem som jobbar inom synrehabiliteringen.


Ny nyhet 17 april 2018

Synmässorna 2018 är genomförda med mycket god respons från allmänhet och proffesion. SvenskSyn20182.jpg


Fler nyheter...
Prenumerera

Medlemmar:

Dokument:

Ladda ner dokument

Kontakt:

E-post:
Postadress:
Svensk Syn
Branschkansliet
Box 20307
104 22 Stockholm
Besöksadress:
Branschkansliet
Klara Norra Kyrkogata 31
111 22 Stockholm