SVENSK SYN - FÖR EN BÄTTRE VARDAG FÖR PERSONER MED SYNNEDSÄTTNING

Föreningen Svensk Syn bildades 2009 och är en sammanslutning av merparten av landets verksamma hjälpmedelsföretag inom området.

Svensk Syn verkar för att de som har problem med sin syn skall erbjudas bra och individutprovade hjälpmedel, bland annat vill föreningen vara ett stöd för syncentralernas verksamhet. Svensk Syn vill också arbeta för att de upphandlingar som görs blir bra och inte begränsar urvalet av hjälpmedel för den person som har nedsatt syn.

Nedan följer några citat från föreningens stadgar om föreningens syfte:

I ett dynamiskt samhälle och i en vital hjälpmedelsvärld finns utrymme för såväl enklare som mer avancerade lösningar. Via aktiv omvärldsbevakning och produktutveckling inom alla områden river vi tillsammans hinder för personer med synnedsättning som tidigare varit svåra eller till synes omöjliga att överbrygga. Detta är något som Svensk Syn kontinuerligt vill verka för.

Läs mer om Svensk Syn i vår folder

Nyheter:

Staffan Syk avliden 6 september 2018

Det är med stor sorg och saknad som branschorganisation Svensk Syn konstaterar att vi förlorat vår ordförande Staffan Syk i samband med en kanotolycka i augusti. Vi förlorade inte bara en god styrelsemedlem utan även en fin kollega och vän samt en passionerad förkämpe för de synskadades rätt till bättre rehabilitering och bra hjälpmedel.

Staffan har med sin drygt 35-åriga erfarenhet inom synhjälpmedel varit en kreativ drivkraft för utveckling av såväl produkter som processer inom upphandling och förskrivning. Han startade bolaget Polarprint i slutet av 80-talet och har sedan dess varit en tongivande aktör med sitt egna bolag på den svenska och nordiska marknaden.

Staffan var en av initiativtagarna till skapandet av leverantörsföreningen Svensk Syn 2009 och axlade rollen som ordförande redan från början. Föreningen har med Staffan vid rodret åstadkommit och deltagit i en rad framgångsrika projekt som lett till bättre och smidigare processer till gagn för både medlemsföretagen men till sist och syvende den enskilda brukaren av synhjälpmedel.

Det är med djup tacksamhet och glädje vi minns Staffans gärning och personlighet och vi ska på bästa sätt fortsätta förvalta och utveckla det som han brann så starkt för – den synskadades rätt till en bättre vardag.

Enskede i augusti 2018
på uppdrag av Svensk Syn

Jörgen Andersén
Ställföreträdande ordförande


Synmässor 2020 21 maj 2018

Svensk Syn planerar att anordna Synmässor i Stockholm, Göteborg och Malmö i mars 2020. Det blir två dagar i varje stad, den första dagen för alla intresserade och den andra för dem som jobbar inom synrehabiliteringen.


Fler nyheter...
Prenumerera

Medlemmar:

Dokument:

Ladda ner dokument

Kontakt:

E-post:
Postadress:
Svensk Syn
Branschkansliet
Box 20307
104 22 Stockholm
Besöksadress:
Branschkansliet
Klara Norra Kyrkogata 31
111 22 Stockholm