SVENSK SYN - FÖR EN BÄTTRE VARDAG FÖR PERSONER MED SYNNEDSÄTTNING

Föreningen Svensk Syn bildades 2009 och är en sammanslutning av merparten av landets verksamma hjälpmedelsföretag inom området.

Svensk Syn verkar för att de som har problem med sin syn skall erbjudas bra och individutprovade hjälpmedel, bland annat vill föreningen vara ett stöd för syncentralernas verksamhet. Svensk Syn vill också arbeta för att de upphandlingar som görs blir bra och inte begränsar urvalet av hjälpmedel för den person som har nedsatt syn.

Nedan följer några citat från föreningens stadgar om föreningens syfte:

I ett dynamiskt samhälle och i en vital hjälpmedelsvärld finns utrymme för såväl enklare som mer avancerade lösningar. Via aktiv omvärldsbevakning och produktutveckling inom alla områden river vi tillsammans hinder för personer med synnedsättning som tidigare varit svåra eller till synes omöjliga att överbrygga. Detta är något som Svensk Syn kontinuerligt vill verka för.

Läs mer om Svensk Syn i vår folder

Nyheter:

Inbjudan till Synmässa 2018 22 november 2017

Läs inbjudan till Synmässorna i
* Göteborg, 9-10 april 2018
* Malmö, 11-12 april 2018
* Stockholm, 16-17 april 2018

Inbjudan.pdf
Anmälningsformulär


Synmässor våren 2018 23 mars 2017

Reservera datum för Synmässor våren 2018 redan nu:

* Göteborg, 9-10 april 2018
* Malmö, 11-12 april 2018
* Stockholm, 16-17 april 2018

Första dagen är till för alla och mässan har öppet från kl 12 till kl 18. Andra dagen är avsedd för de som arbetar i branschen och då kommer mässan att vara öppen från kl 9 till kl 16.


Fler nyheter...
Prenumerera

Medlemmar:

Dokument:

Ladda ner dokument

Kontakt:

E-post:
Postadress:
Svensk Syn
Branschkansliet
Box 20307
104 22 Stockholm
Besöksadress:
Branschkansliet
Klara Norra Kyrkogata 31
111 22 Stockholm