Svensk Syn > Nyheter >


Hinfo26 april 2010

Svensk Syn har svarat på en remiss om huvudmannaskapet för Hinfo. Svensk Syn tycker att det är en bra idé att HI är huvudman och tycker samtidigt att kostnaden för Hinfo är hög för oss och att den publika delen av Hinfo måste förbättras.

Kontakt:

E-post:
Postadress:
Svensk Syn
Branschkansliet
Box 20307
104 22 Stockholm
Besöksadress:
Branschkansliet
Klara Norra Kyrkogata 31
111 22 Stockholm