Svensk Syn > Nyheter >


Staffan Syk avliden 6 september 2018

Det är med stor sorg och saknad som branschorganisation Svensk Syn konstaterar att vi förlorat vår ordförande Staffan Syk i samband med en kanotolycka i augusti. Vi förlorade inte bara en god styrelsemedlem utan även en fin kollega och vän samt en passionerad förkämpe för de synskadades rätt till bättre rehabilitering och bra hjälpmedel.

Staffan har med sin drygt 35-åriga erfarenhet inom synhjälpmedel varit en kreativ drivkraft för utveckling av såväl produkter som processer inom upphandling och förskrivning. Han startade bolaget Polarprint i slutet av 80-talet och har sedan dess varit en tongivande aktör med sitt egna bolag på den svenska och nordiska marknaden.

Staffan var en av initiativtagarna till skapandet av leverantörsföreningen Svensk Syn 2009 och axlade rollen som ordförande redan från början. Föreningen har med Staffan vid rodret åstadkommit och deltagit i en rad framgångsrika projekt som lett till bättre och smidigare processer till gagn för både medlemsföretagen men till sist och syvende den enskilda brukaren av synhjälpmedel.

Det är med djup tacksamhet och glädje vi minns Staffans gärning och personlighet och vi ska på bästa sätt fortsätta förvalta och utveckla det som han brann så starkt för – den synskadades rätt till en bättre vardag.

Enskede i augusti 2018
på uppdrag av Svensk Syn

Jörgen Andersén
Ställföreträdande ordförande

Kontakt:

E-post:
Postadress:
Svensk Syn
Branschkansliet
Box 20307
104 22 Stockholm
Besöksadress:
Branschkansliet
Klara Norra Kyrkogata 31
111 22 Stockholm