Svensk Syn > Nyheter >


Skrivelse till arrangörer15 juni 2010

Svensk Syn har skickat en skrivelse till arrangörer av utställningar/konferenser inom synområdet. I den uppmanar vi arrargörerna att ta vara på Svensk Syns erfarenhet.

Kontakt:

E-post:
Postadress:
Svensk Syn
Branschkansliet
Box 20307
104 22 Stockholm
Besöksadress:
Branschkansliet
Klara Norra Kyrkogata 31
111 22 Stockholm