Svensk Syn > Nyheter >


Skrivelse till inköpsansvariga15 juni 2010

Svensk Syn skickar denna skrivelse till syncentraler, hjälpmedelscentraler och inköpare om upphandlingar.
CentralaUpphandlingar.pdf

Kontakt:

E-post:
Postadress:
Svensk Syn
Branschkansliet
Box 20307
104 22 Stockholm
Besöksadress:
Branschkansliet
Klara Norra Kyrkogata 31
111 22 Stockholm