EN BÄTTRE VARDAG FÖR
PERSONER MED SYNNEDSÄTTNING

SVENSK SYN

Bildades 2009 och är en sammanslutning av merparten av landets verksamma hjälpmedelsföretag inom området. Under 2022 kommer dock verksamheten avvecklas. –  Läs mer>

VÅRT SYFTE

Syftet med föreningen har varit att skapa aktiviteter, forum och information om nyttan av behovsanpassade hjälpmedel för synsvaga och synskadade, vilket ska bidra till en bättre vardag och livskvalitet för individen samt till samhällsekonomisk hållbarhet.

VÅR VERKSAMHET

Föreningen har i sin verksamhet skapat möten där medlemmarnas kompetens och verksamhet är till gagn för de som har problem med sin syn eller de verksamheter som hjälper dem. Detta har skett genom egna utställningar samt deltagande i andra intressenters aktiviteter och utställningar inom området. t.

LANDETS AKTIVITETER KRING SYN OCH HJÄLPMEDEL

Svensk Syn sammanställer i sitt kalendarium de synaktiviteter som är kända för föreningen och som stödjer föreningens syfte och verksamhet - Läs mer>

HJÄLPMEDEL DIREKT
Behöver du information eller hjälp med synhjälpmedel?

Svensk Syn arbetar med övergripande frågor inom synbranschen. För information om specifika produkter, offerter, priser eller liknande hänvisar vi till att ta kontakt med medlemsföretagen direkt. Kontakta någon av våra medlemmar, här>

500,000 SER DÅLIGT