KALENDARIUM

Här finner du våra planerade aktiviteter och den information
vi fått kring andra synaktiviteter i Sverige.

SYNMÄSSAN
Med anledning av pandemin fick Svensk Syn ställa in Synmässan i Stockholm, Göteborg och Malmö våren 2020. Sannolikt kommer inte heller en fysisk Synmässa (inkl utställning) vara genomförbar under 2021, eventuellt kan en digital Synmässa arrangeras under hösten 2021. Allt beror på pandemins utveckling och vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer kontinuerligt. Så snart vi vet mera kommer vi informera er här och i andra kanaler inom branschen.