utbildningar.

Utbildningar inom syn
 
Svensk Syn är mån om att personal verksamma inom synrehabilitering får tillgång till olika former av nätverk, introduktionskurser, grund- och vidareutbildning inom området SYN.
 
Svensk Syn samverkar med FFS, Föreningen För Synrehabilitering, som bland annat sammanställer information kring väsentliga kurser och utbildningar.

Klicka HÄR för att ta del av FFS information rörande aktuella utbildningar inom syn.  
 
Ett medlemskap i FFS ger dig som är verksam inom området SYN värdefull information inom området och ett brett nätverk. Gå med och bidra till ett tillgängligare samhälle för synskadade.