Nyttiga länkar

Exempel på tongivande förbund och föreningar för synskadade
Sveriges Synskadades Riksförbund
Riksorganisationen unga med synnedsättning
Föreningen Sveriges Dövblinda
Svenska Glaukomförbundet
Svenska RP-föreningen
 
Exempel på tongivande kurser och rehabilitering för synskadade
Hagaberg Folkhögskola
Härnösand Folkhögskola
Fristad folkhögskola
Glimåkra Folkhögskola
Sunnerby Folkhögskola
Mullsjö Folkhögskola (döv/blind)
 
Mer information om kurser och utbildningar finns även hos förbund och föreningar.
 
Exempel på tongivande föreningar för profession och rehabilitering syn
Föreningen för synrehabilitering
Syn- och Hörselinstruktörsföreningen
Forum Vision
 

Övrig information gällande hjälpmedel för synnedsättningar
1177.se

Exempel på fonder att söka till
SRF
SYNSKADESTIFTELSEN
SPSM
ARVSFONDEN