OM OSS

Svensk Syn avvecklas under 2022


Leverantörsföreningen Svensk Syn bildades 2009 som en branschsamman­­­­­slutning av merparten av Sveriges hjälpmedelsleverantörer inom synområdet.
 
Genom åren har vi försökt att vara ett bollplank till regioner och andra myndigheter och har också haft ett nära samarbete med SRF och FFS i flera branschövergripande frågor. Ett annat stående inslag genom åren har varit de synmässor vi arrangerat på olika orter runt om i Sverige med jämna mellanrum.
 
Huvudmålet har varit att ge personer med nedsatt syn förutsättningar att erhålla så bra och individanpassade hjälpmedel som möjligt, samt att främja en god kommunikation mellan olika aktörer på både kund- och leverantörssidan.
 
Då arbetet i föreningen sker helt ideellt har det blivit allt svårare att kombinera detta med styrelsemedlemmarnas ordinarie arbeten. I många av föreningens frågor tar det lång tid att försöka få igenom förändringar och kräver en arbetsinsats som det är svårt att begära av medlemmar i en ideell förening. På årsmötet 2022 beslutade därför medlemsföretagen enhälligt att avveckla föreningen under verksamhetsåret.
 
Vi hänvisar framöver till direkt till medlemsföretagen. Se länkar under fliken "Medlemmar".
 


 

Vision

Personer med synnedsättning eller blindhet ska enkelt kunna få information och hjälp att överbrygga hinder som deras bristande syn leder till. Föreningens medlemmar ska vara en aktivt och respekterad part i denna process.

Värdegrund

Den enskilda individens behov ska vara vägledande för vårt arbete och förhållningssätt. Detta sker antingen via ombud eller i direkt kontakt med brukaren. Vi ska i möjligaste mån kommunicera på mottagarens villkor och ska skapa lösningar som är så pass tillgängliga som processer, teknik och medlemmarnas förutsättningar tillåter.

upphandling

Svensk Syns har tagit fram rekommendationer avseende leverans- och garantivillkor. Hämta dessa HÄR

Pressmaterial